บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ได้รับเกียรติจาก คุณธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ์ กรรมการ บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), คุณดุสิต ศรีสง่าโอฬาร กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และกรรมการผู้จัดการ, คุณวิชัย ตันจริยภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสเทล เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหารเข้าศึกษาดูระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) ขนาด 3.35 MW โดยมี คุณดนุชา น้อยใจบุญ กรรมการบริษัทฯ ให้เกียรติเข้าร่วมต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตร บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี…