งานประจำสำนักงานใหญ่

ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

รายละเอียดงาน: 

 • วางแผนกลยุทธ์การตลาด
 • วิเคราะห์การตลาด
 • กำหนดเป้าของยอดขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตลาดอย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบกาณ์การขาย และ การตลาดด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ตำแหน่งงาน: พนักงานประมวลข้อมูลหนี้ และ หนังสือค้ำประกัน

รายละเอียดงาน:

 • งานตรวจสอบใบสั่งซื้อ หรือ สัญญาซื้อขาย / สัญญาอื่นๆ ของบริษัทฯ
 • งานติดตามหนี้ปัญหาทุกประเภท
 • งานเสนอเรื่องขออนุมัติดำเนินคดี
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี สาขาการเงิน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านกฎหมายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านการเงิน
 • มีความรู้เรื่องหนังสือค้ำประกัน(L/G)

 

สนใจตำแหน่งงานประจำสำนักงานใหญ่ติดต่อ: คุณชนานุช ใจสู้ศึก (คุณ ดิว) เบอร์โทรศัพท์: 02-719-8777 ต่อ 356 แฟกซ์: 02-719-8760

Email: hr@ekarat.co.th(อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อ และ สมัครงาน)

งานประจำโรงงาน

ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการส่วนพัฒนาระบบคุณภาพ

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ /ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริการระบบคุณภาพ อย่างน้อย 3 ปี
 
ตำแหน่งงาน: พนักงานฝ่ายผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าสำเร็จรูป

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • เพศ หญิง/ชาย(ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิการศึกษา ม.3, ม.6
 
ตำแหน่งงาน: พนักงานขับรถขนส่ง

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • เพศ ชาย(ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิการศึกษา ม.3, ม.6
 • มีใบขับขี่ประเภท 2 และ 4
 
ตำแหน่งงาน: พนักงานเด็กรถ

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • เพศ ชาย(ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิการศึกษา ม.3, ม.6
 
ตำแหน่งงาน: พนักงานสโตร์

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • เพศ ชาย(ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิการศึกษา ม.3, ม.6

 

สนใจงานประจำโรงงานติดต่อ: แผนกทรัพยากรมนุษย์โรงงาน เบอร์โทรศัพท์ 03-853-0211 ต่อ 337 หรือ 083-099-2054