สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มความรุนแรงในขณะนี้ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค เงินสนับสนุนสมทบทุน ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าสะอ้านเพื่อไปจัดซื้อ จัดทำชุดยังชีพแจกจ่ายช่วยเหลือชุมชนที่เดือนร้อนจากวิกฤตโควิด -19 จำนวน 2,000 ชุด …