วันที่ 24 มิถุนายน 2565 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) – AKR ครบรอบการก่อตั้งบริษัทฯ 41 ปี โดยคุณเกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ ประธานคณะที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้งบริษัทฯ กล่าวให้โอวาทแก่พนักงาน พร้อมทั้งทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล และร่วมแสดงความยินดีกับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 40 ปี 30 ปี 20 ปี และ 10 ปี … ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เอกรัฐมุ่งมั่นและทุ่มเทในการประกอบธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยความใส่ใจในคุณภาพและความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า จนเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน

“41 ปี เอกรัฐก้าวไกล ผลิตภัณฑ์ของคนไทย มาตรฐานระดับสากล”